Projektā top taka Tirzā

Erasmus + projektā “Zudušo vietu meklējumi” skolēnu grupa uzsāka darbu pie tūrisma takas veidošanas Tirzā. 30. jūnijā un 1. jūlijā radošajās darbnīcās tika izvēlēti objekti un plānots maršruts. Skolēni ievāca informāciju par izvēlētajiem objektiem un paši izstaigāja taku, pa ceļam aptaujājot vietējos iedzīvotājus. Noslēgumā kopīgā talkā pie Tirzas baznīcas palīdzēja novākt vētrā lūzušo koku zarus.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Pátrání po zmizelých místech. Quest for Vanished Places” Nr. 2019-1-CZ01-KA229-061213_3, 01.09.2019. – 31.08.2021.Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu

Sakopšanas darbi peldvietā pie skolas

Rosība peldvietā pie skolas! Brīvprātīgo pulciņš ķērās pie darba rīkiem, un peldvieta kļuva draudzīgāka bērniem un citiem peldēt gribētājiem: izravētas nezāles no smiltīm, iztīrīts krasts no dūņām, nopļautas niedres.

Lai jauka atpūta visiem! Paldies brīvprātīgajiem par darbu un biedrībai “” KāpNes”” par iniciatīvu.
S.Ziepniece

Sveicam absolventus!

Katra no mums dzīvē katru dienu ir simts izvēles un nav labu vai sliktu izvēļu.

Vienkārši katra no izvēlēm rada atšķirīgu dzīvi, citu unikālu pasauli.

Bet katra dzīve ir pelnījusi dzīvošanu,

katrs ceļš, kas jāpārvar.