Sakopšanas darbi peldvietā pie skolas

Rosība peldvietā pie skolas! Brīvprātīgo pulciņš ķērās pie darba rīkiem, un peldvieta kļuva draudzīgāka bērniem un citiem peldēt gribētājiem: izravētas nezāles no smiltīm, iztīrīts krasts no dūņām, nopļautas niedres.

Lai jauka atpūta visiem! Paldies brīvprātīgajiem par darbu un biedrībai “” KāpNes”” par iniciatīvu.
S.Ziepniece

Sveicam absolventus!

Katra no mums dzīvē katru dienu ir simts izvēles un nav labu vai sliktu izvēļu.

Vienkārši katra no izvēlēm rada atšķirīgu dzīvi, citu unikālu pasauli.

Bet katra dzīve ir pelnījusi dzīvošanu,

katrs ceļš, kas jāpārvar.

Jautrās un noderīgās nodarbības ar “Runas rāmis”.

Erasmus + programmas projekta “Zudušo vietu meklējumi” ietvaros skolēni piedalījās nodarbībās, kuras organizēja SIA “Runas Rāmis”. Caur improvizācijas elementiem, 5.un 6.klase 5 nodarbību ciklā diskutēja par vēsturiskām vietām, to nozīmi un saglabāšanas iespējām. Bērni tika aicināti iejusties vēsturnieku lomās un izdomāt savus tekstus mēmajam kino. Daudz smieklu raisīja pašu izdomātā “Džiurišu” valoda, aktīvie vingrinājumi un stāstu veidošana par dažādiem ikdienišķiem priekšmetiem.
Bērni atzina, ka nodarbības bijušas vērtīgas. Ļāva iejusties dažādās lomās, izaicināja iziet ārpus ierastās mācību vides, lika atraisīties un kļūt brīvākiem. Ja sākumā bija liels mulsums, tad pēdējās nodarbībās jau lielākā daļa aktīvi iesaistījās procesā.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Pátrání po zmizelých místech. Quest for Vanished Places” Nr. 2019-1-CZ01-KA229-061213_3, 01.09.2019. – 31.08.2021.Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu

Zudušo vietu meklējumi turpinās!

Erasmus + projekta ietvaros 5., 6. un 7. klases skolēni turpināja zudušo vietu meklējumus.

Rudenī 7.klase devās uz Druvienas pagasta ķieģeļu cepli. Tāpēc izvēlējās turpināt pētīt Druvienas vēsturiskās vietas. Vispirms ceļš veda uz Velniņa ezera dabas taku. Tas atrodas Pērļa silā un ir leģendām apvīts.  Par Velniņu to sauc tāpēc, ka tas atrodas ledāju izrautā gravā, mežu un pļavu vidū, it kā noslēpies no visas pasaules, tumšs, atbaidošs, dziļš. Jau tajos gados, kad Druvienas apkārtni savos darbos attēloja rakstnieks Jānis Poruks, Velniņu dēvēja par bezdibens ezeru. Tikai visdrosmīgākie puiši tur gājuši peldēties. Pirms gadiem 80 Velniņa vaļējā ūdens virsma bijusi ap 1 ha, bet tagad tā ir pavisam neliela. Ezers esot ļoti dziļš. Ūdens ap 6m. Pārgājiena turpinājumā devās uz Druvienas Veco skolu – Jāņa Poruka muzeja pagalmu, kurā aprunājāmies Druvienas kultūvēsturisko mantojumu un skolu senatnē

5. klase atrada bijušo ceļu no Piebalgas uz Liezēri. Tas veda cauri purvam. Apskatīja 2.pasaules kara ierakumus, kas ir saglabājušies. Kaujas gan tur nenotika. Bijušais Pērles krogs, kur sanāca četri ceļi :Druviena, Piebalga, Cesvaine, Liezere. Tagad tikai zāles placis, arī upe mainījusi gultni- kādreiz tur upes elkonī bijis danču placis. Runāja par latviešu sētas ēku izkārtojumu.

6.klase izpētīja vairākus pilskalnus.Tie ir daļa no Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma ar tiem raksturīgiem ainavas elementiem, kultūrslānis kas liecina par seno baltu dzīvi mūsu ēras  pirmajā gadu tūkstotī. Skolēni iepazina Krapas, Rutkastes pilskalnus un Lazdu kalnu. Bija arī luterāņu baznīcas pilskalnā.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekts “Pátrání po zmizelých místech. Quest for Vanished Places” Nr. 2019-1-CZ01-KA229-061213_3, 01.09.2019. – 31.08.2021.Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.