Erasmus + vizīte Seutā noslēgusies

Seuta iepazīta gan no jūras, braucot ar kuģīti pa Vidusjūras smaragdzaļo ūdeni, gan no sauszemes, izbaudot kalnu ainavu un fantastisku mūziku. Apmeklēts Murallas cietoksnis, kurš bija visnozīmīgākā pilsētas aizsardzības būve. Sirsnīgi atvadu sveicieni draugiem Seutā, lai pēc kārtējā darba cēliena projektā septembrī atkal tiktos mācību vizītē, šoreiz Polijas pilsētā Gdaņskā. Gaidām mūsu meitenes atpakaļ! Lai labs ceļavējš!

Projekta mācību vizītes trešā diena

Skolotāja Maira ziņo no Seutas: “Pēc vakar uzrakstītā scenārija šodien mācījāmies precīzi aprakstīt, kā būs jāfilmē, cik tuvu un kur, kādā leņķī būs kamera, kur aktieri. Uzņēmām īsas filmiņas. Bija ļoti interesanti, jo darbojāmies jauktās komandās, filmējām un bijām aktieri gan telpās, gan dabā”.

Mācību vizītē Seutā turpinās nopietns darbs.

Spānijas pilsētā Seutā turpinās Erasmus + programmas projekta “Take 2…Collabor – ACTION!” mācību vizīte. Vakar vizītes dalībnieki mācījās pareizi uzrakstīt scenāriju, pēc kura šodien tika veidota īsfilma. Dalībnieki devās uz pilsētu, lai izzinātu, kā dzīvoja cilvēki viduslaikos, apmeklēja pilsētas bibliotēku, kura uzcelta ap Arābu māju. Gids pastāstīja par Arābu pirts tradīcijām.

Erasmus+ programmas projekta mācību vizītes pirmās dienas iespaidi

no 16. – 20. maijam Spānijas pilsētā Seutā notiek Erasmus+ programmas projekta “Take 2… Collabor ACTION!” 1. starptautiskā mācību vizīte, kurā mūsu skolu pārstāv skolnieces Enija Keita Saleniece, Rota Ivanova, Olita Priede un Ance Pozdņihova. Pirmajā tikšanās dienā meitenes iepazina draugu skolu – CEIP Santiago Ramon y Cajal, kā arī piedalījās aizrautīgos komandas veidošanas pasākumos, ceļojot dažādos laikos un kultūrās: Ēģipte – gatavojot papirusu, veidojot projekta nosaukumu, izmantojot seno Ēģiptiešu rakstību, Japāna – veidojot dzērvi Origami tehnikā, rakstot hieroglifus, muzicējot, sportojot un “kaļot” monētas Viduslaikos.

Mācību vizītē meitenes pavada projekta darba grupas dalībnieces skolotāja Maira un lietvede Anete.