Sveiciens sniegotajā pasakā no pirmsskoliņas!⛄️

Visas grupiņas vēlas pateikties saviem īpašajiem svētku rūķiem – vecākiem un vecvecākiem!
Īpašs paldies lido Bumburu ģimenei par sarūpētajām pasakainajām dāvanām grupiņu bērniem!
Esam patiesi priecīgi un laimīgi par grīdas aktivitāšu uzlīmēm, kuras bērnu ikdienu pirmsskoliņā padara interesantāku, aktīvāku un krāsaināku! Mīļš paldies ceļo uzņēmumam “CraftStudio” (Mārtiņam Veigulim) par perfektas kvalitātes uzlīmju izgatavošanu!
Arī jaunāko bērnu grupiņa “Mākonīši” nebeidz priecāties par jaunajiem būvniecības komplektiem!
💕Paldies, mīļie rūķi!💕

Tirzas pirmsskoliņas komanda

“Iededz savu ugunskuru”

2021. gada janvārī aprit 30 gadi, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji aizstāvēja valsts brīvību pret militārām akcijām un neatkarības pretiniekiem.

Barikādes bija nozīmīgs tautas pašapziņas un gribas izpausmes brīdis, kad cilvēki bija apņēmības pilni nosargāt savu zemi un brīvību. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masveidīga gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad, Latvijas Tautas frontes aicināti, cilvēki izveidoja barikādes apkārt stratēģiski svarīgiem objektiem Rīgā un citur Latvijā. Pateicoties plašajai sabiedrības iesaistei, neatkarības pretinieku mēģinājums pārņemt varu izgāzās. 1991. gada janvāra barikādes ir arī izcils un unikāls starptautiskas nozīmes nevardarbīgas pretošanās piemērs, kā arī būtiska Latvijas vēstures sastāvdaļa. (https://www.lv100.lv/programma/kalendars/barikadem-30/)

Tāpēc aicinām radoši padarboties un izveidot katram savu stilizēto ugunskuru.

Skolas pieredzes stāsts – VIAA mājas lapā.

Mūsu skolā īstenotā Erasmus+ programmas pedagogu mobilitāšu projekta “Starptautiska pedagogu sadarbība iekļaujošās izglītības veicināšanai” pieredzes stāsts tagad lasāms Valsts Izglītības Attīstības aģentūras mājas lapā un ir viens no stāstiem, kas iedvesmo un iedrošina skolas īstenot Eiropas sadarbības projektus. Iepazīties ar stāstu var: https://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmus_plus/erasmus_plus_pieredze/macibu_mobilitates_pieredze/?year=2021&text_id=41451

Tirzas pagasta bibliotēkā noslēdzies konkurss “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020”

Kopš 2020. gada septembra mēneša Tirzas pamatskolas 1.-2.klases skolēni un pirmsskolas 5.-6.gadīgie bērni cītīgi piedalījās VKKF rīkotajā lasīšanas veicināšanas konkursā. Skolotāja Ilze jau vasaras beigās iepazinās ar grāmatu piedāvājumu tieši 5+ vecuma grupai. Tāpat arī skolotāja Mārīte savai klasei piedāvāja šīs grāmatas. Pirmsskolā bērniem lasīt palīdzēja skolotājas Ligita, Ineta un Dace. 

Ņemot vērā valstī sarežģītos epidemioloģiskos apstākļus, konkursa rīkotāji no VKKF kolekcijas lasīšanas un vērtēšanas laiku pagarināja līdz 28.februārim, tomēr bērni ir pacentušies izlasīt kā minimums katrs 3 grāmatas, zīmējuši savu redzējumu par grāmatas saturu, atrādījuši virtuālās izstādēs, esam to publiskojuši sociālajos tīklos, un tikko esam aizpildījuši vērtēšanas anketas.

Pateicība skolotājai Ilzei par izcili sastādīto anketēšanas tabulu katram bērnam par katru grāmatu, pēc kuras var redzēt grāmatu sadalījumu pa vietām, kā patika ilustrācijas, un ko saprata izlasot grāmatu. Par pūlēm tika nogaršotas 2 tortes.

Paldies Ancei Kusiņai par individuālo interesi, piedaloties šajā konkursā un izlasot 3 grāmatas 9+ vecuma grupā.

Agrita Petrovska

Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja