Integrētā nodarbība “Agrāk un tagad” Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā

5.,6,7.klašu skolēni otrdien piedalījās mūsu novada vēstures skolotāju izveidotās nodarbības aprobēšanā. Strādājot ar informācijas avotiem, pētot vides objektus un pildot dažāda rakstura uzdevumus, skolēni apguva ne tikai vēsturi, bet arī matemātiku un latviešu valodu, paplašināja priekštatus mākslas jomā un dažādās caurviju kompetencēs.  Mūsu vēstījums baroniem fon Volfiem: Jūsu muižā laika gaitā daudz kas ir zudis, bet ir parks, ir muzejs, ir rožu dobes un cerams, ka pili reiz atjaunos! 

Integrētā nodarbība bija interesanta, it īpaši aizrāva muižas klēts eksponāti.

Erasmus+ projektā skolēni veido tūrisma taku Tirzas centrā

Erasmus + projekta “Zudušo vietu meklējumi” ietvaros tapusi skolēnu veidota piedzīvojumu taka Tirzas centrā – “Pastaiga TIRZAS LEJĀ”. Tā būs iespēja iepazīties ar Tirzai nozīmīgiem objektiem vēsturiskā centra Tirzaslejas tuvumā. Takas maršrutu izplānoja skolēni vasaras radošajās darbnīcās. Pie katra objekta būs plāksnīte ar QR kodu, kuru noskenējot ar viedierīci, varēs izlasīt informāciju par šo objektu. Ir tapis buklets, kurā būs pieejama maršruta karte.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Pátrání po zmizelých místech. Quest for Vanished Places” Nr. 2019-1-CZ01-KA229-061213_3, 01.09.2019. – 31.08.2021.Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu