Misija “AHHAA” veikta!

Novembris mūsu skolā bijis piedzīvojumiem un jaunām pieredzēm bagāts.

Pašā mēneša izskaņā, 28.novembrī visi Tirzas pamatskolas skolēni devās mācību vizītē uz Igaunijas zinātnes centru AHHAA. Brauciena mērķis bija veicināt skolēnu interesi par dabas zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas jomu un sekmēt vēlmi savu nākotni saistīt ar to.

AHHAA ir zinātnes centrs, kura galvenais uzdevums ir iepazīstināt ar zinātni un iedrošināt to atklāt ar prieku. AHHAA misija ir veicināt zināšanas aizraujošā un neierastā veidā. AHHAA devīze ir: “Domāsim rotaļīgi!”. Savas misijas izpildīšanai centrs maina mācīšanās vērtību nostāju, veicina motivāciju mācīties visa mūža garumā un veido zinātnisku, uz zināšanām balstītu domāšanas veidu.

Skolēni ar lielu interesi un neizsīkstošu enerģiju sadarbojās un praktiski izmēģināja visu, ko centrs piedāvā.

Paralēli centra apmeklējumam, vecāko klašu skolēni strādāja divās darbnīcās – Kofeīna kristāli un foto druka. Pirmajā darbnīcā varēja uzzināt, kāpēc kafija un enerģijas dzērieni padara mūs možākus un cik daudz kofeīna cilvēks drīkst dienā patērēt. Savukārt, otrā darbnīcā skolēni manuāli drukāja attēlus, izmantojot vecmodīgas metodes, tādejādi iepazīstot fotogrāfijas vēsturi un fotogrāfiju drukāšanas procesu.

Sakām lielu paldies Gulbenes novada pašvaldībai par atbalstu.

Projekts Nr.: 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Skolas PALDIES angļu valodas olimpiādes dalībniekiem un skolotājām!

Apsveicam un ļoti lepojamies ar visiem angļu valodas olimpiādes dalībniekiem! Paldies mūsu angļu valodas skolotājām Marinai Holenkovai un Marijai Saleniecei!

Priecājamies par 6.klases skolnieci Anci Kusiņu un 7.klases skolnieci Lauru Graumani, kas katra savā vecuma grupā ieguva 2.vietas tik lielā konkurencē!

5.klases skolniece Samanta Evelīna Germele un 7.klases skolniece Evija Ozoliņa ir ieguvušas atzinības!