Dabaszinību pulciņš turpina darbu

Nodarbības individualizētam darbam dabaszinībās jeb dabaszinību pulciņš turpina darboties. Skolēni tās apmeklē attālināti zoom platformā. Aktīvas pulciņa dalībnieces ir 4. klases skolnieces Kristīne un Alise, 5.klases skolniece Alise un Sabīne, Enija Keita, Ance un Nikola no 6. klases. Attālinātā darba laikā vairāk tiek vēroti un skaidroti eksperimenti un dabas procesi, kā arī tiek nostiprināta izpratne par pētījuma plānošanu un pētnieciskās darbības soļiem. Meitenes aktīvi iesaistās, domā, izvirza hipotēzes, mācās izdarīt secinājumus. Paldies visām dalībniecēm par ieinteresētību un aktivitāti!

Ance un Enija Keita
Alise un Kristīne
Sabīne un Nikola
Alise

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2/16/I/001