3. un 4. klase piedalās konkursā “Eiropas darbnīca”

Tirzas pamatskolas 3., 4. klases skolēni piedalījās Eiropas Kustības Latvijā organizētajā konkursā “Eiropas darbnīca”.  Šī konkursa uzdevumi mudināja skolēnus būt zinošiem, aktīviem, kā arī pilnveidot savu izpratni par ikviena iedzīvotāja lomu Latvijas, Eiropas un pasaules līdzveidošanā.     Bērni veica rosinošus un interesantus  uzdevumus, izveidoja skaidrojošo vārdnīcu.

Fotografējām darba procesu  un kopīgi aprakstījām savu veikumu.

Ļoti priecājāmies balvā saņemot Goda rakstu par zinātkāri, centību, radošām idejām konkursā “Eiropas darbnīca “un saldumu grozu 50 euro vērtībā.

 3., 4. klases audzinātāja Ligita Bumbure

Pirmsskolēnu ‘skaistā atpūtā’ Madonas pusē

Pēc labi padarīta darba šajā mācību gadā, pirmsskolas 4, 5, 6 gadīgie bērni nopelnījuši skaistu atpūtu Madonas pusē!
Braucienā apmeklējām Madonas novadpētniecības un mākslas muzeju. Daudziem bērniem šis bija pirmais muzeja apmeklējums.
Apciemojām zirdziņus Z/S “Stikliņi”, kur bija iespēja braukt zirga pajūgā, kas bērnos izraisīja sajūsmu!
Brauciens turpinājās uz saimniecību “Līvi”, kur mājo ap 300 kaziņas un āzīši. Nobaudījām kazas siera gardos un veselīgos ražojumus!
Lielu prieku sagādāja pienenēm bagātās pļavas un kalni, kuros ripojām un kūleņojām!
Ekskursiju noslēdzām ar desiņu cepšanu ugunskurā pie Biksēres ezera.
Paldies bērniem par patieso prieku un neizsīkstošo enerģiju!😍 

Skolotājas Dace un Ligita

Novadā godina olimpiāžu laureātus

14. maijā Gulbenes novada pašvaldība godināja skolēnus, kuri guvuši panākumus VISC organizētajās un reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs.

Starp 17 izcilniekiem bija arī mūsu skolas skolniece Alise Nebēdniece, kura ieguva 1. vietu novada latviešu valodas olimpiādē un atzinību Vidzemes reģiona latviešu valodas olimpiādē.

Priecājamies kopā ar Alisi un viņas vecākiem.

Skolotāja Ligita Bumbure

Foto: Gatis Bogdanovs, dzirkstele.lv