Informatīvi pasākumi skolēnu vecākiem 21. novembrī

21. novembrī aicinām vecākus uz informatīviem pasākumiem skolā.

Plkst. 14:00 7.-9. klases skolēnu vecākiem un citiem interesentiem

saruna ar Gulbenes novada izglītības pārvaldes vadītāju E.Kanaviņu u.c. pašvaldības pārstāvjiem par izglītības reformu (2020. gada 1. septembris). Informācija aptver gan vispārējās, gan profesionālās vidējās izglītības iestādes.

Plkst. 15:00 visu skolēnu vecākiem (pamatskola un pirmsskola)

Latvijas Universitātes aģentūras “LU Rīgas Medicīnas koledža” nodarbība par tēmu “Garīgā veselība” Gulbenes novada pašvaldības projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” ietvaros

Tēmas:

  • Kā izprast bērna emocijas un to cēloņus?
  • Kā mācīt nemācot?
  • Kā veidot sarunu problēmas atrisināšanai?
  • Atšķirīgas komunikācijas metodes un reālu situāciju analīze.

Tirzas pamatskolā sports ir cieņā!

Skolēniem ir iespēja trenēties un izkopt sportisku dzīvesveidu ne tikai sporta stundās un ārpusstundu pulciņos, bet arī piedalīties Gulbenes sporta skolas organizētajos treniņos. Skolēni piedalās sacensībās un priecājās par labajiem sasniegumiem!

Lepojamies ar mūsu sportistiem!

Patriotu nedēļa Tirzas skolā. Piektā diena – “Valsts”

Man viņa ir visskaistākā
Tik un tā.

/Māra Zālīte/

Patriotu nedēļas noslēgums. Tēma VALSTS.
No rīta svētku līnija vecāko klašu skolēniem, kurus iepriecināja jaunāko klašu dziedātāji ar savām dziesmām. Tāpat savu dziedājumu kā davanu skolēniem veltīja skolotāji. Pasākuma izskaņā visi kopā nodziedājām “Nāk rudens apgleznot Latviju”. Kopības sajūta neaprakstāma.

Mūsu mīļajai skolas direktorei Svetlanai Ziepniecei 18. novembrī tiks pasniegs novada atzinības raksts. Tāpēc šodien viņu sveicām šeit – skolā un uzdāvinājām skolēnu labo vārdu krājumu. Pirmsskolas grupiņa “Mākonīši” direktorei sagatavoja īpašu gleznu un paši personīgi atnāca to pasniegt. Bērniem direktores kabinets šķita ļoti mājīgs, jo bija iespēja paspēlēties ar pūču kolekcijas rotaļlietām.

Skolas pašpārvaldes dalībnieki sarūpēja dziesmu un mazus piemiņas magnētiņus mūsu pirmsskoliņas grupiņām.

Lai gaiši un mierīgi svētki!

Svinīgā līnija par godu Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.

Skolas pašpārvalde sveic pirmsskolēnus valsts svētkos.

LEGO pulciņš aktīvi darbojās arī šajā semestrī

Arī šajā semestrī 1.-4.klases, darbojoties LEGO pulciņā, projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros, ar dažāda veida konstruktoriem, attīsta radošo un telpisko domāšanu, sīko motoriku, mācās sadarboties, dalīties un ieklausīties.
Strādājot ar LEGO robotiņu, skolēni apgūst arī pirmās iemaņas programmēšanā.

Projekts Nr 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Patriotu nedēļa Tirzas skolā. Ceturtā diena – “Novads”

Turpinām patriotu nedēļu un šodien darbojamies zem zīmes NOVADS. Esam Gulbenes novada patrioti un Valsts svētku laikā neaizmirstam īpašu uzmanību veltīt arī savām kopējām mājām.

Sākumskolas klases smēlās iedvesmu reklāmas rullītī par novadu un, radoši darbojoties, izveidoja apsveikumus Gulbenes novadam.

Taču ar to izzinošas izklaides sākumskolai nebeidzās, katrai klasei bija jāparāda savas zināšanas par Latviju. Attēlā brašie pašpārvaldes e-lietu ministrijas puiši Linards Russaks un Mareks Polis, kas sagatavoja interaktīvu testu par Latviju jaunāko klašu skolēniem.