Zinātkāres diena kopā ar ZINOO

15.februārī 1.-9. klašu skolēniem atkal bija prieks un izdevība sagaidīt skolā Cēsu Zinātnes centru ZINOO un iesaistīties izzinošās nodarbībās.  

1.-4.klašu skolēni nodarbībā “Kas ir skaņa?” varēja skaņu gan ieraudzīt, gan iepazīt tās īpašības. 5.-9. klašu skolēnus gaidīja nopietns darbs nodarbībā “Uzveic plūdus!”. Nodarbības laikā skolēni eksperimentēja ar dažādiem materiāliem un mācījās radīt plūdu drošas ēkas.

Aizraujošās nodarbībās tika veicinātas skolēnu izziņas prasmes, sekmēta dabaszinātniskā izpratība. Pēc nodarbībām skolēniem bija iespēja vērot iespaidīgu eksperimentu šovu.

Projekts Nr 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.

Paldies pašpārvaldei un 9. klasei

Paldies, skolas pašpārvaldei par iniciatīvu, 9. klasei par darbu to īstenojot!

Paldies, visiem, kas dalījās ar citiem, par smaidiem un sveicieniem!

Lai labas lietas, ko darījām Valentīndienā, palīdz būt sirsnīgiem un draudzīgiem ikdienā!

Direktore Svetlana Ziepniece

15.02.2019.

Zinātkāres diena skolā

Apsveicam sportistus

MARGARITAI STĀRASTEI-105

8.februārī Tirzas sākumskolas bērni iepazinās ar mākslinieces daudzajām grāmatām, kuras ilustrējusi, gan viņas pašas stāstiem bērniem un dzejoļiem. Lasījām stāstus un dzejoļus, Urdaviņas mīklas minējām, labākie minētāji saņēma saldumu.

Īpaši sagatavotas krāsojamās lapas (paldies, sk. L.Trekšei), kuras bērniem sagatavotas atbilstoši vecumam; kā pamats M.Stārastes zīmējums, bet papildus burti, no kuriem jāsaliek vārds pēc redzamā dzīvnieka zīmējumā. Par darbu krāsošanas mākslā katrs bērns saņēma “Tirzas pagasta bibliotēkas Mazā mākslinieka medaļu”.

Agrita Petrovska, Tirzas pagasta bibliotēkas vadītāja