Lieldienu prieks sākumskolā

28. martā Pavasarīgi jauka noskaņa valdīja sākumskolas klasēs. Bērni pa klasēm komandās pildīja Garauša uzdevumus (minēja mīklas, meklēja atšķirības, stāstīja, zīmēja pēc shēmas, domāja, risināja Garauša matemātiskos uzdevumus, krāsoja olas. Piedalījās aktivitātēs, kuras vadīja sākumskolas skolotājas un rotaļās, kuras vadīja Uvis un Eiropas Brīvprātīgais jaunietis Nikuša. Puiši sagatavoja 3D printētas olas, kuras skolēni čakli izdekorēja. Bērnu acis mirdzēja, rokas darbojās, prāts domāja. Tādas iespējas izvēlēties, piedalīties un savstarpēji draudzīgi sadarboties!

Paldies sākumskolas skolotājām un visiem iesaistītajiem par brīnišķīgajiem svētkiem!

Skolas korim – augsti rezultāti skatē

28.martā apvienotais Tirzas, Gulbīša un Stāķu pamatskolu koris piedalījās Gulbenes novada skolēnu koru repertuāra pārbaudes skatē, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Uzrādot lielisku rezultātu, koris pārliecinoši sevi parādīja.

Paldies skolēniem par darbu un skolotājiem par atbalstu! Īpašs paldies skolotājai Guntai Apinei par ieguldīto darbu.