Mūsu brīvprātīgās Aļonas aktivitātes janvārī.

Jaunā gada pirmo mēnesi Aļona pavadījusi saistošās un interesantās aktivitātēs. Pirmsskoliņas audzēkņi vēruši sīku pērlīšu virtenītes, locījuši lentas, kamēr tikuši pie skaistām rotām. Un, protams, līdztekus trenējuši pirkstiņu sīko muskulatūru. Tāpat Aļonas vadībā bērni neatlaidīgi turpina apgūt angļu valodas gudrības.

Aļona viesojās arī mūsu pagasta bibliotēkā, kur organizēja pasākumu vietējiem iedzīvotājiem. Tā kā meitene ir no Ukrainas, protams, neiztika bez īsta ukraiņu boršča gatavošanas. Tā kā pasākumā aktīvi piedalījās Tirzas īstenās saimnieces, viss izdevās godam! Liels paldies par līdzorganizēšanu mūsu superīgajai, atsaucīgajai un izdomas bagātajai pagasta bibliotekārei Agritai!

Project European Solidarity Corps –  2022-1-LV02-ESC51-VTJ-000054223

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Escape exclusion = izbēgt no izslēgšanas.

🗝️Erasmus+ projekts, kurā tiek apgūtas metodes, kā mācību procesā iekļaut izlaušanās istabu elementus.

💡Projekta pirmajā posmā Tirzas pamatskolas skolotāja Gunta un tā brīža JIC “B.u.M.s” vadītāja Jana izstrādāja modeli “Space devider jeb telpas sadalītājs”. Tas tika testēts kā formāts un izmēģināti dažādi tā pielietošanas veidi mācību procesā.

💡Otrajā etapā jau detalizētāk tiek izstrādāts vienas mācību nodarbības saturs. Tika izvēlēts izdzīvošanas piedzīvojums, kurā bērni un jaunieši iejūtas izdzīvotāju lomās. Caur piedzīvojuma elementiem skolēni nostiprina koordināšu lasīšanas prasmes, iepazīst Morzes kodu, atkārto dabas zonas un patstāvīgi izdara secinājumu par izdzīvošanai nepieciešamo ekipējumu.

🔦Nodarbības sākumā skolēniem tiek iedota vēstule, kurā aprakstīti veicamie uzdevumi. Turpinājumā klase tiek sadalīta 4 mazākās grupās, kurās tiek veikti 4 dažādi uzdevumi. Mērķis ir sākumā skolēniem ļaut strādāt pa pāriem vai mazās grupiņās, lai ikvienam skolēnam būtu iespēja tikt sadzirdētam, bet pēc tam doties palīgā un atbalstīt citas grupas. Noslēdzošais uzdevums ir visai klasei kopā, izmantojot iepriekš iegūtās zināšanas.

Bērni un jaunieši atzīst, ka šāds mācīšanās formāts ir ļoti interesants un saistošs, jo nemaz nav sajūta, ka notiek mācību stunda.

👍Esam secinājušas, ka telpas sadalītājs kā formāts ir plaši izmantojams mācību procesā dažādos mācību priekšmetos.

Erasmus+ projekta “Escape Exclusion – Educational inclusive escape adventures for schools and youth work” (“Izglītojoši un iekļaujoši izlaušanās piedzīvojumi skolām un jaunatnes darbiniekiem”) (Project No: 2020-1-LV01-KA201- 077539)

Chromebook datori “ienāk” skolā

Valsts sadarbības memoranda “Dators ikvienam bērnam” IZM realizētā projekta “Dators ikvienam skolēnam” ietvaros skola saņēmusi pirmos 34 “Acer Chromebook 314” portatīvos datorus. Datoros ir “Chrome” operētājsistēma, kura šobrīd kļūst arvien populārāka izglītības iestādēs visā pasaulē salīdzinošās vienkāršības un zemāku izmaksu dēļ. Skolā plānots šos datorus izmantot skolēnu mācību darbam stundās 7. – 9. klasēs.

Līdz 2025. gadam projekta ietvaros paredzēts ar datoriem nodrošināt 7. – 12. klašu skolēnus visās Latvijas skolās.

Brīvprātīgā Aļona darbojas pirmsskolā

Mūsu pirmsskolā Erasmus + programmas EUROPEAN SOLIDARITY CORPS ietvaros jau divus mēnešus brīvprātīgo darbu veic Aļona – meitene no Ukrainas. Viņas vadībā bērni apgūst angļu valodas gudrības, iepazīst Ukraiņu tautas kultūru caur dzeju un deju ritmiem. Meitene ir palīgs ikdienas gaitās. Pirmsskolas skolotājas stāsta, ka Aļonai izveidojies ļoti labs kontakts ar bērniem.

Projekts Nr 2022-1-LV02-ESC51-VTJ-000054223

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora: Tirzas pamatskola uzskatus un Eiropas Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.