Pavasara koncertā

24.maijā Tirzas kultūras namā izskanēja sirsnīgs pavasara koncerts ”Dzied bērza zarā pavasar’s”. Tajā piedalījās Tirzas pamatskolas pirmsskolas mazie mākslinieki ar dziesmām un dejām un pamatskolas skolēni, priecējot ar sagatavotajiem priekšnesumiem. Pēc koncerta sekoja diskotēka, kurā uz deju grīdas satikās visas paaudzes.

Starptautiskā āra izglītības diena: esam tuvāk ar dabu!

23. maijs – starptautiskā āra izglītības diena. Tā ir globāla kustība, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos svaigā gaisā kā neatņemamu katra bērna ikdienas sastāvdaļu. Arī mūsu skolas skolēni un pedagogi šajā dienā izgāja no klašu telpām un devās mācīties mūsu burvīgajā skolas apkārtnē: “Zaļajā klasē”, rotaļu laukumos, pļavās un pie skolas dīķa. Daba bija sagādājusi īpašu dāvanu – siltu un saulainu, āra aktivitātēm piemērotu dienu.

Rosīgi dienu pavadīja pirmsskolas bērni, sportojot ārā, jo tā ir jautrāk un interesantāk! Arī mūsu vismazākie: Mākonīšu grupas bērni aktīvi darbojās savā rotaļu laukumiņā un parūpējās, lai “padzērušies” ir arī krūmi un puķītes.

1.un 5. klases skolēni veidoja dabas gleznas, kā krāsas izmantojot dažādus augus. 4.,5.un 6. klases skolēni latviešu valodas stundas atkārtoja vārdšķiras, faktus, likumus, meklējot piemērus dabā. 2. un 3. klases skolēni latviešu valodas stundās jau iejutās vasarā un meklēja Sauli folklorā, saulessargā, saulespuķē, saulsardzenē, saulkrēsliņos, saules pulkstenī, saules zīmē. Noslēgumā: pieneņpūku salūtiņš.

6. un 7. klases skolēni dabaszinību un bioloģijas stundās devās pētīt skolas apkārtnē augošos kokus: noteica koka sugu, lapu veidu un dzīslojumu, mērīja stumbra apkārtmēru,  ar binokli ielūkojās koka lapotnē.

Tāda interesanta un pozitīvām emocijām piepildīta izdevās šī diena!

Nikušas aktivitātes maijā

Mūsu pirmsskoliņas brīvprātīgais Nikuša jau gandrīz pusgadu mēro ceļu no Gulbenes uz Tirzu, lai darbotos kopā ar pirmsskolēniem. Aktīvi līdzdarbojas un palīdz mazajiem apgūt zināšanas un prasmes.

Kopā ar Zivtiņu grupu Nikuša piedalījās makšķerēšanas meistarklasē. Palīdzēja bērniem trenēt burtu rakstītprasmi un līdzdarbojās citos radošajos darbiņos. Un Nikuša bērniem ir draugs, ar kuru kopā var izsmieties! Kopā ar 6gadniekiem puisis apgūst burtus un vārdus latviešu valodā.

Nikuša ir ļoti gaidīts arī pamatskolas posmā. Kopā ar projektu asistentu Uvi un angļu valodas skolotāju Marinu tika sagatavots Eiropas dienas konkurss. Nikuša gan gatavoja uzdevumus, gan vadīja darbnīcu.