”PuMPuRS” – tas ir labi!

”PuMPuRS”, tas ir labi, nebūtu tā, es nemaz nepabeigtu iepriekšējo mācību gadu”, tā kādā no sarunām atzina nu jau 9.klases skolēns. Nav vienkārši aiz pusaudžu bravūras un vienaldzības saskatīt viņu patiesās vajadzības un būt blakus, kad ir tik grūti tikt galā ar sevi un mācībām. Tāpēc  ir labi to dzirdēt! Strādāsim arī šogad!

Arī šajā mācību gadā Tirzas pamatskolā tiks īstenots projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 ,,Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” tiek īstenots kopš 2017.gada. Projekta īstenošanas laikā iepriekšējos gados tika sniegts atbalsts ģimenēm (ēdināšanas izmaksas un nokļūšana uz skolu), ka arī individuālās konsultācijas un pedagogu palīgu palīdzība stundās. Šajā mācību gadā projektā strādās arī psihologs, kurš palīdzēs meklēt risinājumus tādām problēmām kā zema mācību motivācija, iekšējā nedrošība, palīdzēs apzināties savas vajadzības, atpazīt un vadīt emocijas. Pedagogu un atbalsta personāla darbs ir vērsts uz to,  lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Savukārt veiksmīgu sadarbību starp skolēnu un skolotāju veicina individuālā pieeja stundā un konsultācijās. Tādā veidā pedagogs var labāk izprast skolēna vajadzības un palīdzēt tam.

Vairāk par projektu var lasīt šeit: http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu

Direktore, projekta koordinatore Tirzas pamatskolā Svetlana Ziepniece